2017 Pastoral Visit @ OLMCP

Written by Angie Sajona on . Posted in Uncategorized

21641180_10154931524372816_6469154716417134398_o Bilang tumatayong ‘Ama’ at Simbahang Katolika sa Diocese of Cubao, si Bishop Honesto ‘Ness’ F. Ongtioco, D.D.* ay dumadalaw sa iba’t-ibang parokya ng diocese upang kumustahin, makipagusap at basbasan ang kanyang mga ‘anak’. Ang pagdalaw na ito, na tinatawag na ‘Pastoral Visit’, ay isinasagawa ng Obispo sa 48 parishes ng diocese bago matapos ang ‘termino’ ng mga kura paroko sa kanilang pinamamahalaang parokya. Ang mga parokyang ito ang bumubuo sa 6 na ‘Vicariates’ na may tig-wawalong parokya: (1) Vicariate of Saint Joseph, (2) Vicariate of the Holy Family, (3) Vicariate of Sto. Niño, (4) Vicariate of Santa Rita de Cascia, (5) Vicariate of San Pedro Bautista, and (6) Vicariate of Our Lady of Perpetual Help. Bawat vicariate ay may tinatawag na Vicar Forane. Si Fr. Larry ang vicar forane ng Vicariate of Sto. Nino na siyang kinabibilangan ng OLMCP.

21728863_10154931531172816_2359923192175184937_o

Ginanap ang Pastoral Visit ni Bp. Ness sa OLMCP noong September 16, 2017, Sabado, sa ganap na 8:30 AM na nagtagal hanggang alas-12 ng tanghali. Nagkaroon ng para-liturgical rite sa loob ng simbahan kung saan nagbigay ng mensahe at pagbabasbas ang Obispo sa harap ng mga dumalong parokyano. Iginawad sa huling bahagi ang paggagawad ng isang “Posthumous Award” para kay Ate Marivic G. Villaverde (+), na tinanggap na kanyang anak na si Bea Villaverde, bilang pagkilala sa kanyang natatangi’t buong bukas-palad na paglilingkod sa parokya bilang Volunteer Catechist. Nagtanghal din ang Parish Youth Ministry (PYM) para kay Bishop Ness, na nakisayaw naman sa huling bilang ng pagtatanghal.

21640731_10154931539807816_6813710726955707456_o

Matapos nito’y nagkaroon ng eksklusibong pagpupulong ang obispo at ang Parish Pastoral Council (PPC) ng OLMCP sa Gintong Bulwagan, na hindi kasama ang kura paroko. Sa pagpupulong ay iniulat ng PPC, sa pamamagitan ni Kuya Dik, ang mga naging programa’t gawain ng parokya sa ikapagpapatupad ng 8-point Priority Agenda ng Diocese na sinimulan noong 2012. Ang nasabing Agenda ay may layuning ganito: “Within the period of 5 years (2012-2017) the Bishop, priests, religious and laity of the Diocese of Cubao, moving together as a community of disciples and having been renewed, will undertake the mission of new and integral evangelization; thus becoming vibrant local church committed towards total human development”. Nahayag sa pag-uulat ang mga maituturing na “lakas” ng parokya, at gayundin naman ang mga hamon at kahinaang kikakaharap nito.

Ang 8-Point Priority Agenda ay ang mga sumusunod: (1) Pagtatatag at/o pagpapalakas ng BEC (Basic Ecclesial Community, (2) Pagpapaigting ng kristiyanong pagtuturo o Christian Formation (Lay Formation, Family and Life, Youth), (3) Pagpapayabong ng bokasyong kleriko (Clergy), (4) Pagpapatibay ng Structure and Policies ng Diocese, (5) Pagsusulong ng Social Action (Public Affairs Ministry, Social Services and Development Ministry and Restorative Justice Ministry, outreach to the poor, advocacy) (6) Pagtatalaga ng Media Ministry, (7) Pagpapalago ng Stewardship, at (8) Pag-iibayo ng Catechesis. Matapos ang ulat, nagbigay ng reaksyon ang Obispo kung saan pinapurihan niya ang OLMCP na kanyang kinakikitaan ng pagiging isang “vibrant local church.” Subali’t idiniin din niya na maraming mga pagsubok pa ang kinakaharap ng Simbahan, halimbawa’y ang pagtutol sa lumalaganap na walang konsyensyang karahasan (impunity) katulad ng Extra Judicial Killing (EJK). Sinundan ito ng isang Open Forum kung saan malayang nakapagtanong ang mga myembro ng PPC tungkol sa mga opinyon at balak ng Diocese sa mga susunod na panahon. Kasama rito ang pagtatapos ng pamamahala ng Order of Recollects (OAR) sa parokya sa gitna ng taong 2018, kung kailan magtatalaga ang obispo ng isang mamamahalang kura paroko mula sa diocese.

Kasama ni Bishop Ness ang Alternate Vicar Forane, si Fr. Ben Arseño, na kura paroko ng Our Lady of Perpetual Help Parish. Habang nagpupulong ang obispo at ang PPC, nagsagawa naman si Fr. Ben ng “inspection” o pagsisiyasat ng kabuoang kalagayan ng simbahan at parish and financial records. Nagwakas ang Pastoral Visit sa isang pagsasalo-salo sa tanghalian ng PPC kasama si Bp. Ness at mga kaparian ng parokya.

* DD – Doctor of Divinity